Switch to English
první řada vrhů
vrh A
vrh B
vrh C
vrh D
vrh E
vrh F
vrh G
vrh H
vrh CH
vrh I
vrh J
vrh K
vrh L
vrh M
vrh N
vrh O
vrh P
vrh Q
vrh R
vrh S
vrh T
vrh U
vrh V
vrh W
vrh X
vrh Y
vrh Z


VRH B:   Amia Magic Magpie & CH Iris of Pumelia Garden
Boris Garfield's Baby (MCO ds 09 22) - 10 týdnů

BORIS

červený mramorovaný
se stříbrem a bílou
(ds 09 22)


... další foto ... další foto ... další foto ... další foto


Baring Garfield's Baby (MCO ds 22) - 10 týdnů

BARING

červený mramorovaný se stříbrem (ds 22)


... další foto ... další foto ... další foto ... další foto


Baltazar Garfield's Baby (MCO d 09 22) - 10 týdnů

BALTAZAR

červený mramorovaný
s bílou (d 09 22)


... další foto ... další foto ... další foto ... další foto


Barley Garfield's Baby (MCO d 22) - 10 týdnů

BARLEY

červený mramorovaný
(d 22)


Bina Garfield's Baby (MCO ds 09 22) - 10 týdnů

BINA

červená mramorovaná
se stříbrem a s bílou
(ds 09 22)


... další foto ... další foto ... další foto ... další foto


Barra Garfield's Baby (MCO d 09 22) - 10 týdnů

BARRA

červená mramorovaná
s bílou
(d 09 22)


... další foto ... další foto ... další foto ... další foto


Bonnie Garfield's Baby (MCO d 22) - 10 týdnů

BONNIE

červená mramorovaná
(d 22)